Jak zostać Stażystą w  Krakowskim Stowarzyszeniu Ocalić Szansę?

Oferta stażowa w naszym Stowarzyszeniu skierowana jest do osób, które oprócz teoretycznej wiedzy dotyczącej pedagogiki i wychowania chciałyby zdobyć także praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zapraszamy studentów pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej i chciałby zaangażować się w prace z dziećmi i na ich rzecz.

Roczny Staż obejmuje:

• Dyżury w świetlicy (2 razy w tygodniu po 4h plus omówienia dyżuru)
• Trening interpersonalny (60h); Trening o socjoterapii (50h)
• Możliwość wizyt studyjnych w placówkach socjoterapeutycznych w innych miastach
• Pracę projektami – wspólnie ustalamy cel i sposób realizacji działań skierowanych do podopiecznych
• Wyjazdy na obozy zimowe i wakacyjne z dziećmi
• Udział w superwizjach zespołu

Udział w stażu daje możliwość:

• poznania ciekawych ludzi,
• zaangażowania się w coś wyjątkowego i pożytecznego
• realizować siebie poprzez działania na rzecz innych
• rozwijania swoich umiejętności i odkrywania własnych nowych możliwości

My oferujemy  stażystom:

• współpracę wśród życzliwych, wykwalifikowanych ludzi, dla których praca z dziećmi jest pasją
• zapoznanie z metodą socjoterapii i doświadczenie jej zasad i efektów w praktyce
• poznanie zasad działania organizacji pozarządowych- pozyskiwania funduszy, układania ofert programowych
• szkolenia, które umożliwią doskonalenie swoich umiejętności interpersonalne
• możliwość uczestniczenia w działaniach naszego Stowarzyszenia tj. w organizowaniu różnych imprez i akcji (np. Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia)

Uczestnicy stażu ponoszą połowę kosztów trzech treningów szkoleniowych (Stowarzyszenie współfinansuje połowę kwoty szkoleń).

Jak zostać Wolontariuszem w  Krakowskim Stowarzyszeniu Ocalić Szansę?

Oferta wolontariatu skierowna jest do osób, które chciałyby okzyjnie zaangażować się w działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Wolontariat w Stowarzyszeniu obejmuje zaangażowanie się w okolicznościowe akcje organizowane przez naszą organizację. Jest to m. in. możliwość corocznej pomocy w organizowaniu festynów z okazji Dnia Dziecka (w czerwcu) i z okazji Mikołajek (w grudniu) obejmująca przygotowywanie dekoracji i zabaw, pakowanie paczek itp. Będąc Wolontariuszem możesz angażować się takżę w pomoc w kwestowaniu i zbieraniu funduszy na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia.